EKO Česko

Měsíčník eko Česko přináší aktuální informace z oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, odpadového hospodářství, problematiky životního prostředí a jejich vlivu na fungování firem a samospráv. Soustředí se na nejnovější trendy a novinky, případové studie a inspirativní rozhovory. Zároveň dává prostor pro názor na vlastní platformě eventů.

Základní informace

Distribuce:  řázená distribuce, odborné konference, volný prodej v síťi trafik Valmont
Mediakit: 
stáhnout PDF
Seznam trafik: 
stáhnout seznam
Předplatné: 
objednat předplatné