Profi Medicína

Profesní čtrnáctideník pracovníků ve zdravotnictví je určen pouze pro odbornou lékařskou veřejnost (lékaře a ostatní zdravotnické profese, manažery ve zdravotnictví, zaměstnance státní správy…). Obsahem jsou odborné tematické články, které vznikají ve spolupráci s uznávanými lékaři z oboru. Zaměřuje se také na kongresové zpravodajství. Součástí titulu jsou aktuality ze zdravotnictví, rozhovory s lékařskými osobnostmi a vedoucími pracovníky zdravotnických zařízení a personální rubrika (konkrétní data vydání jsou součástí harmonogramu).

Profi Medicína speciál

Monotematické přílohy na daná témata: Onkologie (duben), Matka a dítě (červen, listopad), Kardiabetes (říjen), Revmatologie (prosinec)

Základní hodnoty:

Odbornost – je základním synonymem čtrnáctideníku, garantovaná úzkou spoluprací s předními odborníky, odbornými společnostmi, zdravotnickými zařízeními, pojišťovnami a dalšími profesními institucemi napříč zdravotnickým segmentem.

Spolupráce – základním principem čtrnáctideníku je úzká spolupráce s předními odborníky, odbornými společnostmi, zdravotnickými zařízeními, pojišťovnami a dalšími profesními institucemi napříč zdravotnickým segmentem.

Srozumitelnost – Profi Medicína klade vysoký důraz na zpracovávání odborných témat srozumitelným způsobem při zachování vysoké odborné kvality.

Základní informace

Distribuce: předplatitelé, státní i soukromá zdravotnická zařízení, členové odborných společností, farmaceutické společnosti, představitelé státní správy a samosprávy, odborné kongresy, konference a veletrhy aj.
Mediakit: 
stáhnout PDF