Retail Magazín

Nový prémiový B2B titul mapuje retailový segment české ekonomiky. Přináší ucelené a propojené informace o dění v oboru, rozhovory s klíčovými hráči českého retailu, zpravodajství o trendech, vývoji a souvislostech.

Články jsou věnovány nejen problematice prodeje, ale i s retailem spojených inovacích, developmentu, právní problematiky, dopravy, IT a platebních systémech či marketingu a podobně.

Cílovou skupinou jsou nejen čtenáři z retailového oboru, ale i všichni ostatní, kteří se zajímají o dění v české ekonomice a vnitřním trhu.