Ze ZDRAVOTNICTVÍ

Čtrnáctideník pro lékaře, sestry a ostatní nelékařské zdravotnické profese, manažery ve zdravotnictví, zaměstnance státní správy a laickou veřejnost. Noviny jsou tradiční čtrnáctideník pro oblast zdravotnictví a sociální péče.

Součástí titulu jsou aktuality ze zdravotnictví, rozhovory s lékařskými osobnostmi a vedoucími pracovníky zdravotnických zařízení a personální rubrika (konkrétní data vydání jsou součástí harmonogramu).

Základní informace

Distribuce: předplatitelé, státní i soukromá zdravotnická zařízení, členové odborných společností, farmaceutické společnosti, představitelé státní správy a samosprávy, odborné kongresy, konference a veletrhy
Mediakit: 
stáhnout PDF